Service

Förbränningstoalett

För att din förbränningstoalett ska fungera optimalt är det viktigt att du lämnar in den på
service med jämna mellanrum.

Vi rekommenderar service för permanentboende 1 gång/år och för fritidsboende 1 gång/2 år.

- Boka service

Hitta närmaste serviceställe

 

Se även:

- Information om service

- Prislista service 

 

Uppgradering

I vår senaste förbränningstoalett (Separett Flame 8000 art.nr. 1174-02), lanserad april 2015,
har vi satt in den senaste förbränningstekniken i syfte att ytterligare optimera förbränningseffekten.

Vi vill med nedanstående erbjudande göra denna teknik tillgänglig för dig, även om din
förbränningstoalett är några år gammal.

- Erbjudande om uppgradering

Boka din uppgradering genom, Gör felanmälan, nedan.
OBS! Skriv i rutan för Problembeskrivning/Felmeddelande * att din anmälan avser erbjudande om uppgradering.              

 

Felmeddelanden och Felanmälan 

Har du problem med din förbränningstoalett?

- Se lista över felmeddelande och åtgärd

 

Om du själv inte kan avhjälpa felet, gör du en felanmälan.

I felanmälan behöver du ange vilken programversion ("PROGV" i toalettens display) du har i din toalett.
Detta gör du genom att ange den i fältet "Problembeskrivning/Felmeddelande *".
 

- Gör felanmälan

 

Efter att felanmälan är registrerad blir du kontaktad av oss för vidare rådgivning och åtgärder.

Var noggrann med att fylla i dina uppgifter och bifoga alla nödvändiga bilder och dokument för att underlätta handläggningen.

 

Övrig produkt

Problem med övrig produkt?

Har du problem med någon övrig produkt gör du en felanmälan.

- Gör felanmälan för övrig produkt

 

Efter att felanmälan är registrerad blir du kontaktad av oss för vidare rådgivning och åtgärder.

Var noggrann med att fylla i dina uppgifter och bifoga alla nödvändiga bilder och dokument för att underlätta handläggningen.