Friskolan Hästens

"Både barn, pedagoger och föräldrar är väldigt glada!" säger Lotta Andersson på Friskolan Hästens i Farsta.

hästens 1 

Friskolan Hästens i Farsta är en F-5 skola som är inriktad på kultur, skapande, rörelse och natur i samarbete med de teoretiska ämnena. Flera dagar i veckan är eleverna ute i naturen och får lära sig om allt från allemansrätten till hur man använder ett stormkök.

 

Vardagen i skogen har blivit enklare för både elever och pedagoger sedan de fick en Separett Rescue. Den var lite för hög för de yngre barnen, men används i årskurs 2. Vi kunde istället ge de yngre barnen en hopfällbar potta med lägre sitthöjd. "Den används varje gång vi är i skogen av minst tre barn, så den är till stor nytta för oss", säger Lotta Andersson lärare i årskurs 1.

  

Oavsett väder är barnen ute och lär sig omsorg om natur och miljö samtigit som de får leka och röra på sig. Varje vecka repeterar de allemansrättens motto: "inte störa, inte förstöra".